Over de Stichting

Stichting Musica Choralis is opgericht om mensen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder met de koorzang, waarbij kwaliteit de norm is en er wordt gestreefd naar musiceren op hoog niveau.
Daarnaast voor het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter - Renate Verstraaten, jurist en eigenaar van juridisch adviesbureau You and me Legal
Secretaris - Machiel den Besten, jurist en bestuurslid van Stichting Elisabeth Weeshuis
Penningmeester - Jeroen van Kleef, software engineer, organist en kerkmusicus

Artistiek leider

Initiatiefnemer en artistiek leider van de stichting is Leenke de Lege.
Na haar studie Russisch in Leiden studeerde Leenke enkele jaren klassiek zang aan het conservatorium. Zij zong professioneel bij Cappella Amsterdam, Kamerkoor Nieuwe Muziek en Collegium Vocale Gent. Behalve zingen heeft Leenke een grote passie voor koordirectie. Ze leidt nu al ruim 25 jaar verschillende koren, aanvankelijk op een intuïtieve manier en gaandeweg steeds professioneler. In 2019 gaf zij haar brede dirigeer-ervaring een stevige basis met de start van haar masteropleiding koordirectie aan het Utrechts Conservatorium (HKU) bij Rob Vermeulen. In 2022 voltooide zij haar studie met een onderzoek naar het ‘Requiem voor gevallen broeders’ van de componist Kastalski. Naast artistiek leider van Musica Choralis is Leenke dirigent van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock en Koor Surplus, hèt koor voor de ambitieuze 50-plusser. Jaarlijks werkt zij samen met de Utrechtse Schola Davidica en leidt zij een Slavische vesperdienst. In 2025 zal Leenke ook aan de slag gaan bij het Utrechtse Vocaal Ensemble Coqu.

Leenke de Lege dirigeert