Afgeronde projecten

Vooraankondiging flyer uitvoering Reqiuem van Kastalski
Stichting Musica Choralis heeft de uitvoering van het Requiem voor gevallen broeders van de onbekende en onderbelichte Russische componist Aleksandr Kastalski op 18 juni 2022 mogelijk gemaakt.

Over het Requiem voor gevallen broeders

Kastalski schreef dit requiem in de Eerste Wereldoorlog. Historische juistheid en de sterke drang om eer te betonen aan de soldaten die in opstand kwamen tegen de vijand, ongeacht hun afkomst of religie, waren voor hem de belangrijkste drijfveren om het stuk te maken. Kastalski wilde ook dat zijn requiem niet alleen de gestorvenen zou begeleiden op hun laatste reis, maar ook de achterblijvers zou ‘verbroederen’.

Er bestaan verschillende versies van het stuk en geen daarvan is tot nu toe eerder in Nederland uitgevoerd. Na de Russische revolutie van 1917 verdween het stuk ergens in de archieven. Begin deze eeuw is het stuk weer van de plank gehaald en erkend als een belangrijk werk van Kastalski. Door experts wordt het stuk 'buitengewoon origineel' genoemd en de a capella-versie wordt op een vergelijkbaar muzikaal niveau geschat als de 'Nachtwake' van Rachmaninov (opus 37, ook bekend als de 'Vespers').

Het Requiem voor gevallen broeders is niet alleen een oorlogstragedie en een krachtig muzikaal weerwoord op de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog, het roept ook op tot een sterke internationale verbondenheid van alle vredelievende mensen. Met de afschuwelijke oorlog van Poetin op de achtergrond is het stuk daarom ook vandaag de dag bijzonder actueel.

Op zaterdag 18 juni 2022 in de Utrechtse Nicolaïkerk beleven twee versies van het stuk hun Nederlandse première: de muzikaal veeleisende a capella-versie en de prachtige bewerking die de Schots-Australische componist Graham Hair maakte voor koor en strijkers. Er zijn zo’n 90 musici bij de avond betrokken.

Over de componist Kastalski

Kastalski wordt beschouwd als de grondlegger van de ‘Nieuwe Russische Richting’ binnen de Russische koormuziek. Hij was de eerste componist die erin slaagde melodieën van oude Russische geestelijke gezangen en inheemse volksmuziek-elementen op een overtuigende manier in zijn muziek te verwerken. In de twee eeuwen vóór Kastalski was de - op zichzelf prachtige - muziek van Russische componisten grotendeels gebaseerd op westerse componeerstijlen.

Door zijn baanbrekende werk vormde Kastalski een grote inspiratie voor andere componisten. Zo adviseerde hij de in Nederland bekendere componist Rachmaninov bij het schrijven van onder meer de Vespers.